Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zasady Rekrutacji WWRD

ORGANIZACJA NABORU NA ZAJĘCIA

WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr  1 w Warszawie

na rok szkolny 2023/2024

 1. Podstawą do przyjęcia dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) jest posiadanie przez dziecko opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania wydane po 1 lutym 2017r. przez niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne nie będą honorowane.
 2. Na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju przyjmowane są dzieci od 2 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole.
 3. O przyjęciu dziecka na zajęcia terapeutyczne decydują specjaliści zespołu wczesnego wspomagania rozwoju w oparciu o następujące kryteria:
 • kontynuacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w tutejszej Poradni;
 • miejsce zamieszkania – pierwszeństwo mają dzieci zamieszkujące i uczęszczające do placówek na terenie dzielnicy Śródmieście;
 • możliwość zapewnienia na terenie PPP1 zajęć terapeutycznych zgodnych z niepełnosprawnością oraz potrzebami terapeutycznymi dziecka (wskazanymi w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka);
 • kolejność nowych zgłoszeń.
 1. Decyzję dotyczącą rodzaju realizowanych przez dziecko zajęć w ramach WWR podejmuje Zespół WWRD Poradni biorąc pod uwagę potrzeby dziecka i rodziny oraz możliwości Zespołu.
 2. Godziny zajęć terapeutycznych są ustalane indywidualnie zgodnie z grafikiem pracy poszczególnych terapeutów Zespołu WWRD w roku szkolnym 2023/2024.
 3. W przypadku zakwalifikowania dziecka na zajęcia WWR w PPP1 rodzic/opiekun będzie proszony o deklarację, że będzie to jedyny ZWWRD utworzony dla jego dziecka – nie ma możliwości realizowania WWR jednocześnie w wielu placówkach.
 4. Rodzice/opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na zajęcia zostaną poproszeni o:
 • wzięcie udziału w konsultacji celem doprecyzowania oczekiwań rodziców oraz potrzeb terapeutycznych dziecka (zespół WWR może ustalić również spotkanie z dzieckiem, terminy będą wówczas ustalane indywidualnie);
 • dostarczenie kopii opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej dla dziecka;
 • podanie informacji dotyczącej rodzaju planowanych zajęć terapeutycznych dziecka w roku szkolnym 2023/2024 w innych placówkach;
 • dokumentacji uzupełniającej, np. badań medycznych, informacji o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu, postanowień sądu itp.
 1. Zajęcia terapeutyczne z poszczególnymi specjalistami rozpoczną się we wrześniu po spotkaniach organizacyjnych z rodzicami/opiekunami i będą trwały do końca zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego ze specjalistami naszego Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka:

wwrd@ppp1.waw.pl