Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zasady Rekrutacji WWRD

ORGANIZACJA NABORU NA ZAJĘCIA

WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr  1 w Warszawie

na rok szkolny 2021/2022

 1. Podstawą do przyjęcia dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) jest posiadanie przez dziecko opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania wydane po 1 lutym 2017r.  przez niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne nie będą honorowane.
 2. Na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju przyjmowane są dzieci od 2 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole.
 3. O przyjęciu dziecka na zajęcia terapeutyczne decydują specjaliści zespołu wczesnego wspomagania rozwoju w oparciu o następujące kryteria:
 • kontynuacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w tutejszej Poradni;
 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez zespół orzekający działający w PPP1;
 • kolejność nowych zgłoszeń;
 • miejsce zamieszkania – pierwszeństwo mają dzieci zamieszkujące i uczęszczające do placówek na terenie dzielnicy Śródmieście;
 • możliwość zapewnienia na terenie PPP1 zajęć terapeutycznych zgodnych z niepełnosprawnością oraz potrzebami terapeutycznymi dziecka (wskazanymi w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).
 1. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 26.05.2021r. do 18.06.2021r. w sekretariacie PPP Nr 1 – ul. Złota 9 w godzinach pracy poradni. Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:
 • kopia lub oryginał opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju,
 • zgłoszenie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju (druk poniżej do pobrania).
 1. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w PPP1 będzie przekazana rodzicom/opiekunom dziecka telefonicznie do 30. 06. 2021 r.
 2. Rodzice/opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na zajęcia zostaną poproszeni o:
 • wzięcie udziału w konsultacji on-line celem doprecyzowania oczekiwań rodziców oraz potrzeb terapeutycznych dziecka (zespół WWR może ustalić również spotkanie z dzieckiem, terminy będą wówczas ustalane indywidualnie);
 • dostarczenie oryginału opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej dla dziecka, ewentualnie dokumentacji uzupełniającej, w celu dopełnienia formalności związanych z utworzeniem dla dziecka zespołu wczesnego wspomagania rozwoju w PPP1 (najpóźniej do 25.08.2021);
 • podanie informacji dotyczącej rodzaju zajęć terapeutycznych, które dziecko będzie realizować w roku szkolnym 2021/2022 w innych placówkach;
 • zapoznania się i zaakceptowania regulaminu ZWWRD w PPP1;
 • dopełnienia formalności związanych z prowadzoną przez zespół dokumentacją.
 1. Zajęcia terapeutyczne z poszczególnymi specjalistami rozpoczną się we wrześniu po spotkaniach organizacyjnych z rodzicami/opiekunami i będą trwały do końca czerwca 2022r.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego z Martą Zawadzką – koordynatorem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju PPP Nr 1 (mzawadzka@ppp1.waw.pl).