KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

ZASADY NABORU NA ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

ZASADY NABORU NA ZAJĘCIA

WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr  1 w Warszawie

na rok szkolny 2019/2020

 

 1. Podstawą do przyjęcia dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) jest posiadanie przez dziecko opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania wydane po 1 lutym 2017r.  przez niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne nie będą honorowane.
 2. Na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju przyjmowane są dzieci w wieku od 2 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole.
 3. Kryteria przyjęcia na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w PPP Nr 1:
 • kontynuacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w tutejszej Poradni (zajęcia terapeutyczne rozpoczęte w roku szkolnym 2018/2019);
 • kolejność nowych zgłoszeń;
 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez zespół orzekający działający w PPP Nr 1;
 • miejsce zamieszkania – pierwszeństwo mają dzieci zamieszkujące i uczęszczające do placówek na terenie dzielnicy Śródmieście;
 • możliwość zapewnienia na terenie PPP Nr 1 zajęć terapeutycznych odpowiadających potrzebom wynikającym z niepełnosprawności dziecka.
 1. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 01.06.2019r. do 28.08.2019r. w sekretariacie PPP Nr 1 – ul. Złota 9 w godzinach pracy poradni.
 2. W celu zgłoszenia dziecka należy dostarczyć oryginał opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju (lub kopię, jeżeli dziecko w okresie do 31.08.2019 będzie realizowało zajęcia w innym zespole wczesnego wspomagania niż w PPP Nr 1) oraz pozostawić dane kontaktowe (numer telefonu, imię i nazwisko rodzica/opiekuna zgłaszanego dziecka)
 3. Decyzję o przyjęciu dziecka na zajęcia terapeutyczne podejmują specjaliści zespołu wczesnego wspomagania rozwoju na podstawie dostępnej dokumentacji.
 4. Informacja o przyjęciu dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w PPP Nr 1 zostanie przekazana rodzicom/opiekunom dziecka telefonicznie do 09.2019r.
 5. Rodzice/opiekunowie zostaną poproszeni o:
 • dostarczenie oryginału opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej dla dziecka (w przypadku złożenia wcześniej jedynie kopii tego dokumentu) oraz dokumentacji uzupełniającej, w celu dopełnienia formalności związanych z utworzeniem dla dziecka zespołu wczesnego wspomagania rozwoju w PPP Nr 1;
 • złożenie deklaracji, że będzie to jedyny zespół wczesnego wspomagania rozwoju utworzony dla dziecka (nie ma możliwości realizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju równolegle w PPP Nr 1 oraz innej placówce);
 • zapoznanie się i podpisanie regulaminu Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka PPP Nr 1.
 1. Dla dzieci niezakwalifikowanych na zajęcia terapeutyczne zostanie utworzona lista rezerwowa. Rodzice/opiekunowie dziecka z listy rezerwowej zostaną bezzwłocznie poinformowani o możliwości przyjęcia dziecka na zajęcia terapeutyczne wczesnego wspomagania rozwoju w PPP Nr 1, w momencie gdy pojawi się taka możliwość.
 2. Zajęcia terapeutyczne z poszczególnymi specjalistami rozpoczną się w tygodniu od 09.09.2019r. i będą trwały do 26 czerwca 2020r.
 3. Wszelkich informacji dotyczących organizacji wczesnego wspomagania w PPP Nr 1 udzielają: Marta Zawadzka – pedagog, terapeuta SI – koordynator Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju PPP Nr 1 oraz Anna Błaszczyk-Sadowska – neurologopeda.