Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Logopeda

Zasady przyjmowania pacjentów na zajęcia logopedyczne

Dzieci z rejonu poradni:

  • dzieci kontynuujące terapię,
  • dzieci przedszkolne i szkolne – z placówek, w których nie ma logopedów – do stałej terapii,
  • dzieci przedszkolne i szkolne – z placówek, w których są logopedzi – konsultacyjnie trudne przypadki,
  • dzieci nieuczęszczające do przedszkola.

Założenia pracy:

  1. Zapisy na zajęcia logopedyczne odbywają się przez cały rok szkolny(w miarę miejsc).
  2. Czas uczęszczania dziecka na zajęcia trwa nie dłużej niż 2 lata. W wyjątkowych sytuacjach o przedłużeniu zajęć lub ewentualnych dalszych konsultacjach decyduje logopeda.
  3. Kilkakrotna nieobecność (2-3 razy) bez uzasadnienia powoduje wykreślenie z zajęć logopedycznych.
  4. Brak zainteresowania pracą dziecka ze strony opiekunów, brak postępów, niestosowanie się do zaleceń prowadzącego powoduje przerwanie terapii.
  5. W uzasadnionych przypadkach rodzic zobowiązany jest do wykonania dodatkowych badań specjalistycznych (neurolog, psychiatra, foniatra) niezbędnych do postawienia właściwej diagnozy i prowadzenia dalszej terapii. Nie podjęcie przez rodziców działań w tym kierunku oznacza wstrzymanie terapii.
  6. Na zajęcia przyjmowane są dzieci zdrowe.