Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Logopeda

Zasady przyjmowania pacjentów na zajęcia logopedyczne

Dzieci z rejonu poradni:

  • dzieci kontynuujące terapię,
  • dzieci przedszkolne i szkolne – z placówek, w których nie ma logopedów – do stałej terapii,
  • dzieci przedszkolne i szkolne – z placówek, w których są logopedzi – konsultacyjnie trudne przypadki,
  • dzieci nieuczęszczające do przedszkola.

Założenia pracy:

  1. Zapisy na zajęcia logopedyczne odbywają się przez cały rok szkolny(w miarę miejsc).
  2. Czas uczęszczania dziecka na zajęcia trwa nie dłużej niż 2 lata. W wyjątkowych sytuacjach o przedłużeniu zajęć lub ewentualnych dalszych konsultacjach decyduje logopeda.
  3. Kilkakrotna nieobecność (2-3 razy) bez uzasadnienia powoduje wykreślenie z zajęć logopedycznych.
  4. Brak zainteresowania pracą dziecka ze strony opiekunów, brak postępów, niestosowanie się do zaleceń prowadzącego powoduje przerwanie terapii.
  5. W uzasadnionych przypadkach rodzic zobowiązany jest do wykonania dodatkowych badań specjalistycznych (neurolog, psychiatra, foniatra) niezbędnych do postawienia właściwej diagnozy i prowadzenia dalszej terapii. Nie podjęcie przez rodziców działań w tym kierunku oznacza wstrzymanie terapii.
  6. Na zajęcia przyjmowane są dzieci zdrowe.