KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Psycholodzy

mgr Agnieszka Bujak – psycholog z wieloletnią praktyką w pracy w szkole, trener Treningu Zastępowania Agresji, Trener Umiejętności Poznawczych, socjoterapeutka. Prowadzi treningi psychologiczne, wykłady i warsztaty psychoedukacyjne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Na terenie poradni zajmuje się głównie prowadzeniem zajęć socjoterapeutycznych i Treningów Umiejętności Społecznych. Jej pasje pozazawodowe to taniec i podróże, przede wszystkim wędrówki po górach.

mgr Monika Dacewicz – psycholog. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizacja psychologia kliniczna. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się. Interesuję się psychologią rodziny i psychologicznymi aspektami wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Mama trzech wspaniałych chłopców.

mgr Anna Dębska – psycholog. Lubi pracować z ludźmi (indywidualnie i grupowo). Jest w trakcie szkolenia by uzyskać certyfikat psychoterapeuty. Kończy studia podyplomowe z doradztwa zawodowego. Umie dobrze organizować pracę. Pociągają ją nowe wyzwania. Stara się wnikliwie analizować każdą sytuację, dostrzegać plusy i minusy, by dostosować do nich podejmowane działania. Jest twórcza i wesoła. Jej pasją jest fotografia.

mgr Dorota Głowacka - psycholog, z wykształcenia także pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Staż podyplomowy zrealizowała w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie pracując z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i całościowymi zaburzeniami w rozwoju jak też w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych "Synapsis" współpracując z dorosłymi. W poradni specjalizuje się  w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie oceny rozwoju, diagnozy trudności szkolnych, psychoprofilaktyki i rozwijania zainteresowań i uzdolnień. Chętnie wspiera rodziców w obliczu trudności opiekuńczo-wychowawczych. Od lat zawodowo zajmuje się tematyką diagnozy i wsparcia psychologicznego dziecka krzywdzonego i wspieraniem rodzicielstwa zastępczego. Współpracuje także, jako mediator oświatowy. 

mgr Izabela Faryna – psycholog i psychoterapeuta. Posiada różnorodne doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami. W trakcie studiów magisterskich uzyskała specjalizację z zakresu psychologii klinicznej i osobowości. Ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne rekomendowane i akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Nieustannie poszerza swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Aktualnie najbardziej pasjonuje się psychoterapią humanistyczną oraz wspieraniem rodziców w budowaniu bezpiecznych więzi z dziećmi.

mgr Maria Kołodziejak – Pecht – psycholog. Ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja psychologia kliniczna. Jej praca zawodowa zawsze związana była z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi. Nauczyciel dyplomowany.

mgr Katarzyna Kulpa-Kielar - psycholog, terapeuta wczesnego wspomagania, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwesytetu Warszawskiego, specjalizacja psychologia kliniczna dziecka. Ukończyła liczne kursy i szkolenia pomocne w pracy z dziećmi. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku 0-7 lat. W wolnych chwilach lubi podróżować

mgr Małgorzata Lipińska – Białach – psycholog. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, posiada specjalizację w zakresie stosowanej psychologii wychowawczej. Od 1998 r. dyrektor Poradni. Prowadzi indywidualną terapię psychologiczną oraz warsztaty dla młodzieży i rodziców. Posiada uprawnienia trenera Wideotreningu Komunikacji. Nauczyciel dyplomowany.

mgr Aleksandra Litwińska –  psycholog. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego, które są pomocne w pracy z dziećmi.  W wolnych chwilach lubi podróżować.

mgr Ewa Rostańska – Ciach – psycholog – absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, na którym studiowała specjalizację kliniczną i wychowawczą dzieci i młodzieży. W szkole Wyższej Psychologii Społecznej uzyskała tytuł doradcy zawodowego i edukacyjnego oraz job-coacha. Ukończyła również dwuletnie Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii. Głównym celem jej pracy jest wspieranie młodzieży w podejmowaniu decyzji o dalszym kształceniu oraz odkrywanie mocnych stron, talentów i predyspozycji uczniów.

mgr Marta Ochnio - psycholog, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów podyplomowych na kierunku "Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie". W Poradni odpowiedzialna za diagnozę dzieci w wieku przedszkolnym. Udziela rodzicom konsultacji i porad w zakresie wspomagania rozwoju dzieci oraz trudności wychowawczych. W swojej pracy czerpie inspiracje z koncepcji komunikacji bez przemocy i wychowania bez porażek.

mgr Małgorzata Trojan – psycholog. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, specjalizacja psychologia rozwojowa i wychowawcza. Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego. Na terenie szkól, przedszkoli i Poradni prowadzi zajęcia dla dzieci i ich rodziców. Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji, autorka artykułów w Biuletynie PTD.

mgr Dorota Żelazo – w trakcie aktualizacji