Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Psycholodzy

mgr Monika Dacewicz – psycholog. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizacja psychologia kliniczna. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się. Interesuję się psychologią rodziny i psychologicznymi aspektami wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Mama trzech wspaniałych chłopców.

mgr Anna Dębska – psycholog. Lubi pracować z ludźmi (indywidualnie i grupowo). Jest w trakcie szkolenia by uzyskać certyfikat psychoterapeuty. Kończy studia podyplomowe z doradztwa zawodowego. Umie dobrze organizować pracę. Pociągają ją nowe wyzwania. Stara się wnikliwie analizować każdą sytuację, dostrzegać plusy i minusy, by dostosować do nich podejmowane działania. Jest twórcza i wesoła. Jej pasją jest fotografia.

mgr Izabela Faryna – psycholog i psychoterapeuta. Posiada różnorodne doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami. W trakcie studiów magisterskich uzyskała specjalizację z zakresu psychologii klinicznej i osobowości. Ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne rekomendowane i akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Nieustannie poszerza swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Aktualnie najbardziej pasjonuje się psychoterapią humanistyczną oraz wspieraniem rodziców w budowaniu bezpiecznych więzi z dziećmi.

mgr Iwona Jankiewicz - psycholog z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w oświacie.  Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego,  specjalizacja psychologia kliniczna dziecka. Nauczyciel dyplomowany.

mgr Maria Kołodziejak – Pecht – psycholog. Ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja psychologia kliniczna. Jej praca zawodowa zawsze związana była z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi. Nauczyciel dyplomowany.

mgr Paulina Kornafel - psycholog

mgr Aleksandra Dmoch-Kupczyk - psycholog, oligofrenopedagog, psychoterapeuta. Absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Psychologii SWPS. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci ze Złożonymi Zaburzeniami oraz Wspierania ich Rodzin na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz   4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne rekomendowane i akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła liczne szkolenia i kursy doskonalące z zakresu diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Aktualnie najwięcej pracuję z małymi dziećmi zarówno tymi, których rozwój przebiega prawidłowo, jak i maluchami zmagającymi się z różnymi problemami rozwojowymi. Wspieram rodziców na każdym etapie rodzicielskiej drogi.

mgr Małgorzata Lipińska – Białach – psycholog. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, posiada specjalizację w zakresie stosowanej psychologii wychowawczej. Od 1998 r. dyrektor Poradni. Prowadzi indywidualną terapię psychologiczną oraz warsztaty dla młodzieży i rodziców. Posiada uprawnienia trenera Wideotreningu Komunikacji. Nauczyciel dyplomowany.

mgr Aleksandra Litwińska –  psycholog, terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyłam wiele form doskonalenia zawodowego w zakresie diagnozy i terapii dziecka.  W Poradni specjalizuje się  w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie oceny rozwoju, diagnozy trudności szkolnych, psychoprofilaktyki. Nauczyciel mianowany.

mgr Ewa Rostańska – Ciach – psycholog – absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, na którym studiowała specjalizację kliniczną i wychowawczą dzieci i młodzieży. W szkole Wyższej Psychologii Społecznej uzyskała tytuł doradcy zawodowego i edukacyjnego oraz job-coacha. Ukończyła również dwuletnie Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii. Głównym celem jej pracy jest wspieranie młodzieży w podejmowaniu decyzji o dalszym kształceniu oraz odkrywanie mocnych stron, talentów i predyspozycji uczniów.

mgr Marta Ochnio - psycholog, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów podyplomowych na kierunku "Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie". W Poradni odpowiedzialna za diagnozę dzieci w wieku przedszkolnym. Udziela rodzicom konsultacji i porad w zakresie wspomagania rozwoju dzieci oraz trudności wychowawczych. W swojej pracy czerpie inspiracje z koncepcji komunikacji bez przemocy i wychowania bez porażek.

mgr Małgorzata Trojan – psycholog. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, specjalizacja psychologia rozwojowa i wychowawcza. Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego. Na terenie szkól, przedszkoli i Poradni prowadzi zajęcia dla dzieci i ich rodziców. Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji, autorka artykułów w Biuletynie PTD.

mgr Dorota Żelazo - psycholog

mgr Marianna Babiy - psycholog

mgr Dominika Majewska - psycholog