Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Orzecznictwo

 • RODZAJE ORZECZEŃ:
  Zespół Orzekający działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
  dnia 7.09.2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające
  działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych
  (DZ. U. z 2017 r. poz. 1743)

  Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 wydaje orzeczenia
  i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków,
  mających siedzibę na terenie działania Poradni.

  W przypadku dzieci, które nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego
  przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego oraz
  dzieci, które nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, orzeczenia o
  potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego
  obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie zajęć
  rewalidacyjno- wychowawczych i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
  dziecka wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce
  zamieszkania tych dzieci.

  W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub
  ośrodka, orzeczenia wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu
  na miejsce zamieszkania dziecka.

  Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 wydaje :

  1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży
  niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania
  specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
  2. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego
  przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia
  lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
  zorganizowanego w szkole podstawowej.
  3. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży,
  których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
  4. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci
  i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.
  5. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili
  wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

  UWAGA:
 • Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz orzeczenia dla dzieci
  niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących wydaje zespół
  działający w poradni wskazanej przez Kuratora Oświaty tj.
  Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP
  02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10 tel. 22 822 77 17
 • Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz orzeczenia dla dzieci z
  autyzmem i z Zespołem Aspergera wydaje zespół działający w poradni wskazanej
  przez Kuratora Oświaty tj. w
  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 12
  ul.Dzielna 1A, 00-162 Warszawa
  telefon: 22 636 66 99, 22 636 91 99
  e-mail: sekretariat@ppp12.waw.pl