Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Orzecznictwo

 • RODZAJE ORZECZEŃ:
  Zespół Orzekający działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
  dnia 7.09.2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające
  działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych
  (DZ. U. z 2017 r. poz. 1743)

  Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 wydaje orzeczenia
  i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków,
  mających siedzibę na terenie działania Poradni.

  W przypadku dzieci, które nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego
  przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego oraz
  dzieci, które nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, orzeczenia o
  potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego
  obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie zajęć
  rewalidacyjno- wychowawczych i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
  dziecka wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce
  zamieszkania tych dzieci.

  W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub
  ośrodka, orzeczenia wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu
  na miejsce zamieszkania dziecka.

  Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 wydaje :

  1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży
  niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania
  specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
  2. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego
  przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia
  lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
  zorganizowanego w szkole podstawowej.
  3. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży,
  których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
  4. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci
  i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.
  5. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili
  wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

  UWAGA:
 • Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz orzeczenia dla dzieci
  niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących wydaje zespół
  działający w poradni wskazanej przez Kuratora Oświaty tj.
  Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP
  02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10 tel. 22 822 77 17
 • Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz orzeczenia dla dzieci z
  autyzmem i z Zespołem Aspergera wydaje zespół działający w poradni wskazanej
  przez Kuratora Oświaty tj. w
  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 12
  ul.Dzielna 1A, 00-162 Warszawa
  telefon: 22 636 66 99, 22 636 91 99
  e-mail: sekretariat@ppp12.waw.pl